• Шофьорски курсове
    Започват всяка ЧЕТНА СЕДМИЦА
  • Курс ADR Опасни товари
    Описание
  • Курс за кранисти
    Описание

Бъди независим - стани шофьор!

Курс за ADR - превоз на опасни товари по шосе

Дати за нов курс за ADR през 2016г.! 
Записването става до 2 дни преди началото на нов курс!


Начало                   Изпит
11 Февруари         18 Февруари
03 Март                  10 Март
07 Април               14 Април
21 Април               28 Април
05 Май                   12 Май
19 Май                 ...

Подробно