Всички категории шофьорски курсове

Курс категория A (мотоциклети)

С тази категория се дава правоспособност за управление на мотоциклет с работен обем над 50 куб. см. и максимална скорост над 45 км/ч.

Изисквания

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А трябва:

- да е на възраст не по-малко от 24 години или:

а) 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години;

- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП;
- да е завършил основно образование.

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст, както следва:

- по-малко от 23 години и 9 месеца или:

а) 20 години и 9 месеца за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години. 

За цена на курс за категория А: направете запитване тук

Документи

Лична карта, оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. 

Обучение

20 часа практика и 40 теория (без теория с B категория)

Изпит

Теория – листовки за тези които нямат категория В 
Практика – полигон, градско

Дати за започване на курс

05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г.,02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г.,27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г.,

Учебни автомобили

Курс категория A1 (мотоциклети)

Категория A1 

а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ;

Лице с правоспособност за категория „А1” има право да управлява:

а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ.
Лице с права за управление на МПС от категория „А1” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.

Надграждайки придобитите за категория “А1” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А2”, „А”, „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).

Изисквания

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1” трябва:
- да е на възраст не по-малко от 16 години;
- да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;
- да е завършил основно образование.
При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 15 години и 9 месеца. 

За цена на курс за категория А1: направете запитване тук

Документи

Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. 

Обучение

20 часа практика и 40 теория (без теория с B категория)

Изпит

Теория – листовки за тези които нямат категория В 
Практика – полигон, градско

Дати за започване на курс

05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г.,02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г.,27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г.,

Учебни автомобили

Категория A2 (мотоциклети)

Категория A2 

Дава право на управление на мотоциклети с мощност , която не превишава 35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg .

Изисквания

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А2 трябва:

Да има навършени не по-малко от 18 години, като при започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца. 

За цена на курс за категория А2: направете запитване тук

Документи

Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. 

Обучение

20 часа практика и 40 теория (без теория с B категория)

Изпит

Теория – листовки за тези които нямат категория В 
Практика – полигон, градско

Дати за започване на курс

05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г.,02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г.,27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г.,

Учебни автомобили

Шофьорски курс категория B / B1 (автоматик, инвалиди)

"B1" - Видимо малка кола (до 400кг. маса без товар), без ограничение в кубиците. Притежателят на категория B1 взима категория B при навършени години само с полагане на изпит.

"B" - Автомобили, чиято допустимо максимална маса не надвиша-ва 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

Изисквания

Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца за B категория и 16 години и 9 месеца за B1 

За цена на курс за категория B или категория B1: направете запитване тук

Документи

Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.

Обучение

40 часа теория и 31 практика (възможност за допълнителни часове)

Изпит

листовки (вътрешен и външен) и градско управление на автомобил (вътрешен и външен)

Дати за започване на курс

13.04.2015г., 27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г.

Учебни автомобили

Шофьорски курс категория B+E (ремаркета)

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато:

а) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава 750 кг;
б) допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

Изисквания

Кандидата да притежава B категория 

За цена на курс за категория B+E, BE направете запитване тук

Документи

Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование + шофьорска книжка и контролен талон

Обучение

12 часа практика

Изпит

Управление на автомобил с ремарке на полигон и в градски условия

Дати за започване на курс

05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г., 02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г., 27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г.

Учебни автомобили

Шофьорски курс категория C (камиони / тежкотоварни автомобили)

Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг;

Изисквания

Кандидата да има навършени 21 години и да притежава категория B 

За цена на курс за категория C: направете запитване тук

Документи

Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование + шофьорска книжка и талон + удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА)

Обучение

14 часа теория + 20 часа практика

Изпит

листовки (вътрешен и външен), практика (вътрешен и външен)

Дати за започване на курс

13.04.2015г., 27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г.

Учебни автомобили

Шофьорски курс категория C+E (тирове, ремаркета)

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

Изисквания

Кандидата да има навършени 21 години и да притежава категория C от минимум 1 година 

За цена на курс за категория C+E, CE: направете запитване тук

Документи

Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. Шофьорска книжка и контролен талон. Справка от КАТ за нарушения.

Обучение

4 часа теория и 16 практика

Изпит

теория + управление на учебна площадка и в населено място

Дати за започване на курс

05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г., 02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г., 27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г.

Учебни автомобили

Шофьорски курс категория D (автобуси)

Автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено;

Изисквания

Кандидата да има навършени 24 години и да притежава категория С, със стаж минимум 2 години 

За цена на курс за категория D: направете запитване тук

Документи

Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. Шофьорска книжка и контролен талон. Удостоверение за психологическа годност (издава се от ИААА)

Обучение

6 часа теория и 16 практика

Изпит

листовки и управление на автобус в населено място

Дати за започване на курс

05.01.2015г., 19.01.2015г., 02.02.2015г., 16.02.2015г., 02.03.2015г., 16.03.2015г., 30.03.2015г., 13.04.2015г., 27.04.2015г., 11.05.2015г., 25.05.2015г., 08.06.2015г., 22.06.2015г.

Учебни автомобили

Шофьорски курс категория D1 (микробуси)

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “D1” има право да управлява автомобили предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача, но не-повече от 16 места за сядане, без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Изисквания

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “D1” трябва:

а) да е на възраст не по-малко от 21 години;
б) да притежава правоспособност за управление на МПС от категория "С";
в) да притежава стаж като водач на МПС от категория “С” не по-малко от 1 година; времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява МПС, не се зачита за стаж; на лицата, загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП, се зачита съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността;
г) да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;
д) да отговаря на изискванията за психологическа годност, определени в Наредба № 36;
е) да е завършил основно образование. 

За цена на курс за категория D1: направете запитване тук

Документи

Обучение

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация.
Обучението е теоретично и практическо.

а) Теоретичното обучение включва модул ТО “Превоз на пътници”.
б) Практическото обучение включва модул ПО “Управление на МПС”.
Обучението, което трябва да премине и изпитите, които трябва да положи обучаваното лице, са в зависимост от правоспособността, която притежава

Изпит

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория “D1” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „С”, преминават обучение, което обхваща съдържанието на двата модула (ТО и ПО) и полагат вътрешен теоретичен изпит и вътрешен практически изпит.
Обучението по практическия модул ПО “Управление на МПС” се провежда на учебна площадка, на пътища в населено и извън населено място и на автомагистрала (при възможност) с учебен автомобил, съгласно изискванията на Наредба № 37. 

Дати за започване на курс

Учебни автомобили

Курс ADR (опасни товари)

За цени и повече подробности за курса за опасни товари ADR моля посетете страницата тук!

Изисквания

Кандидата да има навършени 18 години

Документи

Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование + шофьорска книжка и талон.

Обучение

Виж подробности тук

Изпит

листовки във форма на тест

Дати за започване на курс

Форма за онлайн записване за курс

Код за сигурност( Капча )