• Шофьорски курсове
    Започват всяка ЧЕТНА СЕДМИЦА
  • Курс ADR Опасни товари
    Описание
  • Курс за кранисти
    Описание

Бъди независим - стани шофьор!

Безплатно обучение с ваучери за водач на МПС за обществен превоз на пътници и товари

Нов курс: В очакване 2016г.! 

Професия: „Водач на МПС за обществен транспорт”

Специалност: „Вътрешни и международни превози на товари” Код: 8400902
Специалност: „Вътрешни и международни превози на пътници” Код: 8400901

Безплатно обучение с ваучери по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Подробно

Курс за ADR - превоз на опасни товари по шосе

Дати за нов курс за ADR през 2016г.! 
Записването става до 2 дни преди началото на нов курс!


Начало                   Изпит
11 Февруари         18 Февруари
03 Март                  10 Март
07 Април               14 Април
21 Април               28 Април
05 Май                   12 Май
19 Май                 ...

Подробно